Legal Inside tilbyder et nyt alternativ — fordelene fra virksomhedsjurister og eksterne advokater, uden ulemperne.
Legal Inside teamet drøfter tanker

Legal Inside

Legal Inside rekrutterer dit Inside Team.

Din virksomhed får altid et team frem for én jurist.

Legal Inside er insourcing uden ansættelser.

Kontakt os

Legal Inside.

Skræddersyet alternativ

Vi rekrutterer, specifikt til jeres virksomhed, et team af Inside Jurister ledet af en chefjurist. Dette sker i samarbejde med jer og vores rekrutteringspartner efter definering af jeres ønsker og behov.

Inside Juristerne matcher jeres kultur, har erfaring i jeres forretningsområde og kan træffe de rigtige beslutninger i samarbejde med jeres ledelse og øvrige medarbejdere - og så er de altid til rådighed. Selvom jeres behov kun måtte svare til én jurists arbejde, dækkes behovet af flere faste Inside Jurister med optimal sammensætning af kompetencer og ressourcer. Vi kalder det “flere i én”. Legal Inside sikrer, at Inside Juristernes overskydende ressourcer fordeles. På den måde holdes omkostningerne nede.

Teamet bliver en integreret del af jeres dagligdag og virksomhedskultur, som betroede medarbejdere i jeres virksomhed, men ansat af Legal Inside.

Vi tilbyder også at supplere eller helt overtage ansvaret for eksisterende juridiske afdelinger. Alle i afdelingen forbliver hos jer, ansat af Legal Inside til lavere omkostning.

Legal Inside's kontor reception

Fleksibel deling

Det faste årsbudget med Legal Inside vil være lavere end et almindeligt budget til advokatbistand eller ansættelse af virksomhedsjurister. Det skyldes, at Legal Inside kan sammensætte et fast, men fleksibelt team af Inside Jurister og opnå bedre udnyttelse af deres kapacitet gennem intern opgavefordeling.

Det er let at skalere teamet op og ned, såfremt behovet ændrer sig. Dermed bliver jeres samlede behov for juridisk bistand dækket af Legal Inside, og med lavere og forudsigelige omkostninger, der fastsættes ved samarbejdets start.

Ekstern insourcing

Vi oplever, at mange virksomheder ønsker at reducere ekstern rådgivning. Dels er det dyrt og dels har interne beslutningstagere højere værdi. Derfor søger virksomheder rekruttering af interne kræfter men møder udfordringerne, at alle kompetencer og ressourcer ikke kan rummes i én person.

Med Legal Inside kan virksomheden på én gang få et individuelt rekrutteret team af betroede medarbejdere, der samlet dækker de nødvendige kompetencer. Legal Inside er insourcing uden ansættelser, med lave omkostninger, hvor al viden forankres i virksomheden.

mette gade, ceo

Inside Juristen

Vores Inside Jurister trænes løbende i rollen som virksomhedsjurist af eksperter med lang erfaring både som chefer for juridiske afdelinger, advokater og virksomhedsledere. Inside Juristerne har dermed kommerciel indsigt og adgang til sparring på opgaver med dygtige kollegaer og ledere samt et omfattende netværk.

Legal Inside tænker juridiske ydelser på en ny måde. Vi tilbyder derfor faglig udvikling og spændende forretningsmæssige erfaringer, der kun fås gennem os.

Fordelene fra virksomhedsjurister og eksterne advokater, uden ulemperne.

Kontakt os

Ekspertisen og fleksibiliteten
fra advokathusene, med
fordelene fra in-house.

Processen

Fire simple trin til at få jeres eget Inside Team.

01

Identificering

Vi hjælper jer med at afdække og identificere jeres behov for juridiske ydelser og at designe kandidatprofiler, der præcis matcher de efterspurgte kompetencer.

02

Rekruttering

Vi påbegynder og gennemfører rekrutteringsprocessen for at finde de bedste kandidater med assistance fra professionelle headhuntere. Vi tager højde for både den enkelte profil og teamet i samspil.

03

Ansættelse

Vi ansætter teamet i Legal Inside og giver dem intensiv træning i rollen som virksomhedsjurist inden start.

04

Integration

Inside Juristerne starter hos jer og bliver en integreret del af jeres virksomhed. Chefjuristen leder teamet og alle modtager løbende træning af vores eksperter.

Mød personerne bag.

Kent Vinhardt Josephsen — Partner @ Legal Inside

Kent

Vinhardt Josephsen

De seneste 20 år har jeg som chef for juridiske afdelinger i danske og internationale virksomheder beskæftiget mig med kommercielle juridiske aspekter som en integreret del af den daglige forretning. Den største værdi af juridisk rådgivning opnås, når juristen er tilgængelig for hele organisationen og samtidig har forståelse for, i hvilken kontekst rådgivningen skal fungere. Balancen mellem rette kompetencer og tilstrækkelige ressourcer er afgørende. Når afdelingen vokser, er det en vanskelig beslutning, hvornår flere skal ansættes for at dække underkapacitet, uden at få unødig overskudskapacitet. En ny delt medarbejder, som integreres i forretningen, er løsningen, som ikke tidligere har været mulig.

↓ Læs mere
↑ Læs mindre
kvj@legal-inside.com+45 2123 6652
Mette Gade — CEO @ Legal Inside

Mette

Gade

Outsourcing er en del af hverdagen i mange brancher, og min mangeårige erfaring fra den finansielle sektor med ansvar for +100 medarbejdere har givet mig stor indsigt i fordele og ulemper ved netop outsourcing, insourcing og optimeringstiltag. Det kan være en vanskelig beslutning at lægge hele eller dele af virksomhedens drift i andres hænder, men med den rette samarbejdspartner, går det hele mere gnidningsfrit. Samtidig er den rette effektivitet et nødvendigt fokusområde især i den finansielle sektor, og jeg har erfaret, at et kontinuerligt arbejde med medarbejdertilfredshed og god ledelse kan give noget større produktivitet og dermed skabe en højere bundlinje i virksomheden.

↓ Læs mere
↑ Læs mindre
meg@legal-inside.com+45 5210 2649
Ulrik Fleischer-Michaelsen — Partner @ Legal Inside

Ulrik

Fleischer-Michaelsen

Mere end 20 års erfaring som equity partner i større advokathuse har lært mig, at mange opgaver løses bedst i samarbejde med virksomhedens juridiske eller kommercielle afdelinger. Begrænsningen af ressourcer og kompetencer medfører dog ofte, at advokaten skal løfte en større del af opgaven end nødvendigt. Advokathuset kan kun anbefale og ikke træffe beslutninger for virksomheden. Eksterne rådgivere har ikke samme direkte adgang på tværs af organisationen og kender ikke forretningen og det uformelle miljø. Dette kan løses mere effektivt ved en ny blanding imellem in- og outsourcing.

↓ Læs mere
↑ Læs mindre
ufm@legal-inside.com+45 2524 5137
Thomas Koefoed Hjorth — Partner @ Legal Inside

Thomas

Koefoed Hjorth

Som CEO i internationale koncerner og medlem af bestyrelser, i ind og udland, har jeg gennem mange år arbejdet med både eksterne advokater såvel som in-house legal afdelinger. Virksomhedsjurister skal kunne træffe kommercielle beslutninger sammen med ledelsen, men rummer ikke alle kompetencer og ressourcer. Advokater har specialistviden og fleksibilitet, men er dyre og kræver alligevel ressourcer i virksomheden til at træffe beslutningen. Det står klart for mig, at der er behov for en model, der kombinerer fordelene fra begge sider og eliminerer ulemperne.

↓ Læs mere
↑ Læs mindre
tkh@legal-inside.com+45 9282 6360

Adresse.

Copenhagen Office Image

Legal Inside A/S

Lautrupsgade 7
2100 København Ø
Denmark
+45 6916 9700
Hovedkontor
New York Office Image

New York.

250 West Broadway
Open hours 8:00 – 20:00
gmt -4
Oslo Office Image

Oslo.

Akkersbakken 12-0172
Open hours 8:30 – 17:30
gmt +1